Kwaliteit

Logo NVHNederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
DermaMedic is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De NVH is een organisatie en deze waarborgt de kwaliteit van de leden die zijn aangesloten. Voor meer informatie over de beroepsvereniging kunt u www.huidtherapie.nl raadplegen. Daarnaast geven de zorgverzekeringen (meestal) alleen een vergoeding voor een behandeling wanneer een huidtherapeut staat ingeschreven bij de NVH

Wet BIG
Wij zijn BIG geregistreed, De Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel “huidtherapie” voeren. Hierdoor worden patiënten  beschermd tegen ondeskundig handelen.

Kwaliteitsregister
Kwaliteitsregister Paramedici
Wij zijn tevens ook ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deze registratie wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de Wet BIG artikel 34. Bij de registratie onderschrijft de beroepsbeoefenaar de beroepscode die door de desbetreffende beroepsvereniging is vastgesteld. Iedere vijf jaar dient de huidtherapeut te voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door de beroepsgroep.

 

Adresgegevens

DermaMedic Sittard
Rijksweg Zuid 78
6134 AD   Sittard
M: 06 - 812 56 565
E:

 

Adresgegevens

DermaMedic Valkenburg
Statenlaan 2D
6301 WE   Valkenburg
M: 06 - 483 38 232
E: