Klachtenformulier

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

Wij hopen dat u tevreden bent over de door ons verleende zorg. DermaMedic doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om dit met uw behandelend huidtherapeut te bespreken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij DermaMedic via onderstaand klachtenformulier. Indien u er alsnog met ons niet uitkomt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure via www.klachtenloketparamedici.nl. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van klachtenloket Paramedici.