Huidonregelmatigheden

Ontsierende bultjes, vlekjes, verhevenheden, steelwratjes, gerstekorrels. Vaak ontstaan deze huidonregelmatigheden naar mate we ouder worden.  

Oorzaak
De oorzaak van het ontstaan van deze onregelmatigheden is heel verschillend.  

  • Aanleg

  • Leeftijd

  • Leefstijl 

  • De zon

  • Huidtype en huidconditie 

Soorten huidonregelmatigheden 

Milia 
Milia of gerstekorrels zijn onschuldige bultjes die op iedere leeftijd kunnen voorkomen. Het zijn kleine witte harde bultjes die voornamelijk voorkomen rond de ogen. Deze geven geen jeuk of pijn. Voor sommigen kan het een cosmetisch storende aandoening zijn, vooral wanneer er grote aantallen aanwezig zijn. Ze kunnen vanzelf verdwijnen, maar als dit niet het geval is en ze cosmetisch storend zijn, kunnen deze milia verwijderd worden.

Steelwratjes 
Fibromen, ook wel steelwratjes genoemd. Steelwratjes komen vaak voor in het gezicht, op de hals en onder de oksels. Ze zijn daardoor ontsierend en/of irriterend. Ze zijn makkelijk te verwijderen met de zapper of door middel van elektrocoagulatie.

Spider Naevus 
Een spider is een veel voorkomende vaataandoening van de huid. Ze ontstaat door een plaatselijke verwijding van een klein huidvaatje. We zien centraal een speldenknop: grote rode vaatbultjes waaruit kleine bloedvaatjes uitwaaieren als poten van een spin. De voorkeurslocaties zijn het gezicht, hals, nek en onderarmen. Ze zijn onschuldig, hoeven daarom niet verwijderd te worden. Als het ontsierend, is kan er behandeld worden.

Seniele angiomen 
Het zijn vaatgezwelletjes. Veel voorkomende, onschuldige huidverschijnselen. Al bij 15-jarigen kunnen deze zwellinkjes optreden en met de leeftijd nemen ze in aantal toe. Bij vrijwel alle 60-jarigen zijn er wel één of meerdere seniele angiomen op de huid aanwezig. 

De aandoening ontstaat door een plaatselijke toename van kleine maar sterk verwijde vaatjes in de huid. Er is geen sprake van een infectie of een kwaadaardigheid. We zien enkele kleine rode vaatzwellinkjes die voor kunnen komen op de romp maar soms ook in de nek en in het gezicht. 

Seniele angiomen zijn volkomen onschuldig en hoeven niet behandeld te worden. Bij cosmetische klachten kunnen ze worden weggebrand (zogenaamde “coagulatie). Seniele angiomen zullen nooit kwaadaardig worden, maar kunnen wel in de loop der jaren in aantal toenemen.

Ouderdomswratjes 
Ook wel verruca seborrhoica genoemd. Deze aandoening ontstaat in de opperhuid en komt vaker voor naarmate men ouder wordt. De wratjes kunnen op alle delen van het lichaam voorkomen. Het kunnen half bolvormige, ronde wratachtige plekjes zijn. In het gezicht zijn ze meestal plat.

Talghyperplasie 
Een talghyperplasie is een vergrootte talgklier of meerdere vergrootte talgklieren bij elkaar. Vaak ontstaat het na het 40ste levensjaar. Er kan een ophoping van talg in zitten en kan het rood gekleurd zijn. Het is een onschuldige huidonregelmatigheid.

Dermatosis Papulosa Nigra
Het zijn kleine, donkere, tot zwart gekleurde goedaardige plekjes, op wratjes lijkende huidafwijkingen in het gelaat en in de nek. Dermatosis Papulosa Nigra wordt vooral gezien bij mensen met een gepigmenteerde huid. Meestal ontstaan ze vanaf het 10e levensjaar. Het geeft voornamelijk veel cosmetische klachten.

Behandelmogelijkheden: